Per 1 januari 2022 stop ik mijn activiteiten als pedicure.